Knejjes u Kappelli
Knisja Parrokkjali San Pietru fil-Ktajjen
Knisja tal-Madonna tad-Duluri (Knisja Parrokkjali l-Qadima)
Kappella ta’ San Ġorġ
Knisja Immakulata Kunċizzjoni