Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ April 2015

Mix-xellug għal-lemin: Duncan Hall (Aġent Segretarju Eżekuttiv), Kevin Barun (Sindku), Joseph Cutajar (Viċi-Sindku), Inġ. Stanley Zammit (Kunsillier), Josepha Busuttil (Kunsillier), Dr Herman Ruben Schiavone (Kunsillier), Leanne Grech (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier)

Is-Sitt Leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2012

Mix-xellug għal-lemin: Maria Galea (Segretarju Eżekuttiv), Bernardette Pace (Kunsillier), Carmelo Cachia (Kunsillier), Kevin Barun (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Stanley Zammit (Kunsillier), Charles Muscat (Kunsillier)

Il-Ħames Leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2007

Mix-xellug għal-lemin: Rocco Zahra (Kunsillier), Sarah Cuschieri (Kunsillier), Anthony Roberts (Kunsillier), Jesmond Borg (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), George Galea ( Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Ġunju 2004

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Roberts (Kunsillier), Sarah Cuschieri (Kunsillier), Rocco Zahra (Kunsillier), Jesmond Borg (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier),  George Galea ( Segretarju Eżekuttiv)

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2001

Mix-xellug għal-lemin: George Galea (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Farrugia (Kunsillier), Hermann Schiavone (Kunsillier), Teddy Kenely (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Anthony Roberts (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Yvonne Axiaq (Kunsillier)

Second Legislation – Date of Election – 14th March 1998

Mix-xellug għal-lemin: Bernardette Pace (Kunsilliera), Denise Vella (Kunsilliera), Joseph Farrugia (Kunsillier), Teddy Kenely (Kunsillier), Pierre Chircop (Kunsillier), George Galea (Segretarju Eżekuttiv)

L-Ewwel Leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 19 ta’ Frar 1994

Mix-xellug għal-lemin: Michael Farrugia (Kunsillier), Anton Scicluna (Kunsillier), George Vella (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Patrick Gabaretta (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), Teddy Kenely (Kunsillier), Charles Grixti (Segretarju Eżekuttiv)