Struttura tal-Kunsill
Sindku

Scott Camilleri

Viċi Sindku

Josepha Busuttil

Kunsillieri
Segretarju Eżekuttiv

Jordy Brincat